Menu
Posiadamy niezbędne certyfikaty umożliwiające nam pracę związaną z budowaniem boisk i placów zabaw.


Certyfikat na nawierzchnię bezpieczną



Certyfikat dotyczący urządzeń na place zabaw




Istnieje możliwość szczegółowego wglądu w certyfikaty w przypadku konkretnego zaineteresowania naszymi relizacjami.